مهمترین ویژگی های پکیج برقی زمینی پارمون

  • کم مصرف
  • با راندمان بالا
  • دوست دار محیط زیست
  • جایگزین مناسب مدل های سوخت فسیلی